Call 9813596507

Our Properties

मैतिदेबीमा घर बिक्रीमा छ !!
House Sale
 • मैतिदेबीमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 7 months ago
 • Rs तिन करोड पचास लाख/-
 • 9818388855

गट्ठाघरमा १ कोठा र १ किचेन खाली छ !!
Rooms Rent
 • गट्ठाघरमा १ कोठा र १ किचेन खाली छ !!
 • 7 months ago
 • Rs 7000/-
 • 9862557398

थानकोटमा घर बिक्रीमा छ!!
House Sale
 • थानकोटमा घर बिक्रीमा छ!!
 • 7 months ago
 • Rs १ करोड ४५ लाख/-
 • 9863847831

काठ्माण्डौ नैकाप नजिकै मातातिर्थमा घर बिक्रीमा!!
House Sale
 • काठ्माण्डौ नैकाप नजिकै मातातिर्थमा घर बिक्रीमा!!
 • 7 months ago
 • Rs १ करोड ४५ लाख/-
 • 9863847831

काठ्माण्डौ नैकाप नजिकै घर बिक्रीमा!!
House Rent
 • काठ्माण्डौ नैकाप नजिकै घर बिक्रीमा!!
 • 7 months ago
 • Rs १ करोड २५लाख/-
 • 9863847831

गट्ठाघरमा फ्ल्याट खाली छ !!
Flats Rent
 • गट्ठाघरमा फ्ल्याट खाली छ !!
 • 8 months ago
 • Rs 14000/-
 • 9803036445

कौसलटारमा कोठा खाली छ !!
Rooms Rent
 • कौसलटारमा कोठा खाली छ !!
 • 8 months ago
 • Rs 5000/-
 • 9803036445

काठ्माण्डौ गर्जुधारामा ३ आना जग्गा बिक्रीमा ।
Land Rent
 • काठ्माण्डौ गर्जुधारामा ३ आना जग्गा बिक्रीमा ।
 • 8 months ago
 • Rs १६ लाख ५० हजार प्रती आना (Negotiable)/-
 • 9863847831

थानकोटमा आधुनिक डिजाईन मा बनेको घर बिक्रीमा!!
House Sale
 • थानकोटमा आधुनिक डिजाईन मा बनेको घर बिक्रीमा!!
 • 8 months ago
 • Rs २ करोड ७० लाख (negotiable)/-
 • 9863847831

Recent Properties

scooter
House Sale
 • काठमाण्डौ मातातिर्थ नजिक नयाँ घर बिक्रीमा!!
 • 6 months ago
 • Rs १ करोड १५ लाख/-
 • 9857032058

scooter
Land Sale
 • काठ्माण्डौ चन्द्रागीरी न.पा मा प्लटिङ को जग्गा बिक्रीमा !!
 • 6 months ago
 • Rs २० लाख ५० हजार/-
 • 9857032058

scooter
Land Sale
 • काठ्माण्डौ धर्मस्थलीमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 6 months ago
 • Rs १३ लाख ५० हजार/-
 • 9863847831

scooter
Land Rent
 • काठ्माण्डौ नैकाप नजिक जग्गा बिक्रीमा!!!
 • 6 months ago
 • Rs १९ लाख ५० हजार/-
 • 9863847831

scooter
Rooms Rent
 • कीर्तिपुर ट्याङला फाँट नजीक २ कोठाको मिनी फ्ल्याट भाडामा!!
 • 6 months ago
 • Rs 8,000/-
 • 9813596507

scooter
Rooms Rent
 • कलंकी चोक र भाटभटेनी बजार देखि मात्र 5 मिनेट दूरीमा रहेको सिङ्गल कोठा भाडामा!!
 • 6 months ago
 • Rs 4,000/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • कलङकि बाट दहचोक सुरुङ्गमार्ग जाने बाटोमा जग्गा बिक्रीमा !!!
 • 6 months ago
 • Rs १५ लाख ५० हजार/आना (negotiable)/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • काठ्माण्डौ बालाजु नजिक घर बिक्रीमा!!
 • 6 months ago
 • Rs २ करोड ५ लाख/-
 • 9863847831

scooter
Flats Rent
 • कलंकी चोक नजीक, भाटभटेनी बजार देखि 5 मिनेट दूरीमा सुन्दर फ्ल्याट भाडामा!!
 • 6 months ago
 • Rs 14,000/-
 • 9863847831

scooter
Rooms Rent
 • मैत्रीनगरमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!!
 • 6 months ago
 • Rs 5000/-
 • 9813596507

;

Didn't find what you are looking for?