Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 12500/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Samakhusi , Kathmandu
 • Parking:
सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

Rs. ९०००/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Sukedhara ,Kathmandu
 • Parking:
कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!

शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!

Rs. 17000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Shankhamul , Kathmandu
 • Parking:
तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!

तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!

Rs. 5500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Tinkune , Kathmandu
 • Parking:
बानेश्वरमा  कोठा खाली छ !!

बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Baneshwor (3 min from baneshwor main road)
 • Parking:
पेप्सीकोलामा  फ्लाट भाडामा !!

पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 5
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Pepsicola (near to Suncity Apartments)
 • Parking:
कौसलटारमा  फ्लाट भाडामा छ!

कौसलटारमा फ्लाट भाडामा छ!

Rs. 22,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
गल्फुटारमा ठूलो  कोठा भाडामा छ ।

गल्फुटारमा ठूलो कोठा भाडामा छ ।

Rs. 6000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Golfutar ,Kathmandu
 • Parking:
सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!

सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Sukedhara , Kathmandu
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
Rooms Rent
 • आलोकनगरमा कोठा भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 12000/-
 • 9861471112

scooter
Flats Rent
 • धुम्बाराहीमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs 15,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • कोटेश्वरमा फ्लाट भाडामा छ !
 • 1 week ago
 • Rs 18000/-
 • 9814421522

scooter
Flats Rent
 • बालकुमारीमा फ्लाट भाडामा छ !
 • 1 week ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9823822967

scooter
Rooms Rent
 • गोंगबुमा एउटा कोठा भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 6500/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • धापासीमा फ्लाट भाडामा छ !
 • 1 week ago
 • Rs 17,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • बसुन्धरामा एउटा कोठा भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 5000/-
 • 9863822034

scooter
Flats Rent
 • बसुन्धरामा राम्रो फ्लाट भाडामा छ !
 • 1 week ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9863822034

scooter
Rooms Rent
 • कोटेश्वरमा एउटा कोठा भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9823582919

scooter
House Rent
 • काडाघारीमा घर बिक्रिमा छ!!
 • 3 months ago
 • Rs 75 लाख/-
 • 9869327048

scooter
House Sale
 • बसुन्धरामा घर बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851106233

scooter
House Sale
 • इमाडोलमा आकर्षक घर बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs १ करोड ७५ लाख/-
 • 9864260884

scooter
House Sale
 • पेप्सीकोलामा घर बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9849601143

scooter
Land Sale
 • डाँछीमा जग्गा बिक्रीमा छ !!!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851116492

scooter
House Sale
 • टिकाथलीमा आकर्षक घर बिक्रीमा!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851069879

scooter
Land Rent
 • बुढानिलकण्ठको भंगालमा जग्गा बिकिमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 22 लाख 50 हजार प्रति आना/-
 • 9860469943

scooter
House Rent
 • कौसलटारमा घर भाडामा छ!!
 • 3 months ago
 • Rs 90000/-
 • 9848578152

scooter
House Sale
 • नयाँबस्तिमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9860009078

scooter
Home Appliances Sale
 • नयाँबस्तिमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs Rs 14,000/-
 • 9851029994

scooter
Vehicles Sale
 • नयाँबस्तिमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 1,750,000/-
 • 9860561328

scooter
Vehicles Sale
 • नयाँबस्तिमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 75,000/-
 • 9779880322532

scooter
Home Appliances Sale
 • नयाँबस्तिमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 3000/-
 • 9851248521

Recent Properties

scooter
Rooms Rent
 • सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 12500/-
 • 9823244882

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs ९०००/-
 • 9823815143

scooter
Rooms Rent
 • कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 4500/-
 • 9801120874

scooter
Flats Rent
 • शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 day ago
 • Rs 17000/-
 • 9861599384

scooter
Rooms Rent
 • तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 5500/-
 • 9840111330

scooter
Rooms Rent
 • बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9823822967

scooter
Flats Rent
 • पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा !!
 • 2 days ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851044712

scooter
Flats Rent
 • कौसलटारमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 2 days ago
 • Rs 22,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • गल्फुटारमा ठूलो कोठा भाडामा छ ।
 • 2 days ago
 • Rs 6000/-
 • 9808738588

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9808738588

Didn't find what you are looking for?