Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 12500/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Samakhusi , Kathmandu
 • Parking:
सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

Rs. ९०००/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Sukedhara ,Kathmandu
 • Parking:
कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!

शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!

Rs. 17000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Shankhamul , Kathmandu
 • Parking:
तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!

तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!

Rs. 5500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Tinkune , Kathmandu
 • Parking:
बानेश्वरमा  कोठा खाली छ !!

बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Baneshwor (3 min from baneshwor main road)
 • Parking:
पेप्सीकोलामा  फ्लाट भाडामा !!

पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 5
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Pepsicola (near to Suncity Apartments)
 • Parking:
कौसलटारमा  फ्लाट भाडामा छ!

कौसलटारमा फ्लाट भाडामा छ!

Rs. 22,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
गल्फुटारमा ठूलो  कोठा भाडामा छ ।

गल्फुटारमा ठूलो कोठा भाडामा छ ।

Rs. 6000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Golfutar ,Kathmandu
 • Parking:
सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!

सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Sukedhara , Kathmandu
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
Flats Rent
 • सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs 14000/-
 • 9808738588

scooter
Rooms Rent
 • सोह्रखुट्टेमा कोठा खाली छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 6,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • कलंकीमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs 18,000/-
 • 9845240931

scooter
House Rent
 • बासबारीमा घर भाडामा छ
 • 1 week ago
 • Rs 60000/-
 • 9808738588

scooter
Rooms Rent
 • नेपालटारमा कोठा खाली छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 5,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • कपनको नारायण चौकमा कोठा खाली छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 4500/-
 • 9823244882

scooter
Flats Rent
 • कपनमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs 20,000/-
 • 9823815143

scooter
Flats Rent
 • जोरपाटीमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs 15,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • सातदोबाटोमा फ्लाट भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 16,000/-
 • 9845240931

scooter
House Rent
 • गोठाटारमा घर बिक्रीमा छ !
 • 3 months ago
 • Rs 1 करोड 50 लाख/-
 • 9869327048

scooter
House Rent
 • कपनमा घर भाडामा छ !
 • 3 months ago
 • Rs 15000/-
 • 9823815143

scooter
House Sale
 • पुरानो ठिमीमा घर बिक्रीमा छ !
 • 3 months ago
 • Rs ८६ लाख/-
 • 98424225675

scooter
Land Sale
 • लामाटारमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9803162518

scooter
House Sale
 • गोठाटारमा घर बिक्रीमा !!
 • 3 months ago
 • Rs 1 करोड 27 लाख/-
 • 9869327048

scooter
House Rent
 • हात्तीबनमा घर बिक्रीमा छ !
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9841389814

scooter
House Rent
 • बानेश्वरमा घर भाडामा छ!!
 • 3 months ago
 • Rs 110000/-
 • 9848578152

scooter
House Sale
 • टिकाथलीमा घर बिक्रीमा छ !
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9861561857

scooter
Land Rent
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9843206923

scooter
Home Appliances Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs 5500/-
 • 9813071975

scooter
Home Appliances Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs 40,000/-
 • 9801908800

scooter
Vehicles Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs Rs. 19,50,000/-
 • 9801188666

scooter
Vehicles Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs Price: Rs. 29,50,000/-
 • 9801021575

scooter
Home Appliances Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs Rs. 45,000/-
 • 9851236467

scooter
Vehicles Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs 11,00,000/-
 • 9616764644

scooter
Home Appliances Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs 25000 (Negotiable)/-
 • 9861035779

scooter
Vehicles Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs 12,50,000/-
 • 9861485537

scooter
Home Appliances Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs 10000/-
 • 9849319667

Recent Properties

scooter
Rooms Rent
 • सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 12500/-
 • 9823244882

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs ९०००/-
 • 9823815143

scooter
Rooms Rent
 • कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 4500/-
 • 9801120874

scooter
Flats Rent
 • शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 day ago
 • Rs 17000/-
 • 9861599384

scooter
Rooms Rent
 • तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 5500/-
 • 9840111330

scooter
Rooms Rent
 • बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9823822967

scooter
Flats Rent
 • पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा !!
 • 2 days ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851044712

scooter
Flats Rent
 • कौसलटारमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 2 days ago
 • Rs 22,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • गल्फुटारमा ठूलो कोठा भाडामा छ ।
 • 2 days ago
 • Rs 6000/-
 • 9808738588

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9808738588

Didn't find what you are looking for?