Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !

सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !

Rs. 12000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 hour ago
 • Location: Subidhanagar , Kathmandu
 • Parking:
कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!

कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!

Rs. 25,000 (negotiable)/


 • Rooms: 3
 • Posted Date: 1 hour ago
 • Location: Koteshwor , Kathmandu
 • Parking:
धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!

धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!

Rs. 30,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 4 hours ago
 • Location: Dhapasi , Kathmandu
 • Parking:
कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!

कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!

Rs. 10,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 4 hours ago
 • Location: Baluwakhani ,Kapan
 • Parking:
गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!

गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!

Rs. 18000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 4 hours ago
 • Location: Gongabu , Kathmandu
 • Parking:
चाबहिलमा कोठा भाडामा !!

चाबहिलमा कोठा भाडामा !!

Rs. 12000/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 5 hours ago
 • Location: Chabahil, Kathmandu
 • Parking:
कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!

कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 5000/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 5 hours ago
 • Location: Kalanki , Kathmandu
 • Parking:
सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 12500/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Samakhusi , Kathmandu
 • Parking:
सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

Rs. ९०००/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Sukedhara ,Kathmandu
 • Parking:
कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
Flats Rent
 • पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा छ!
 • 3 days ago
 • Rs 14,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा कोठा खाली छ !!
 • 4 days ago
 • Rs 6000/-
 • 9808738588

scooter
Flats Rent
 • सल्लाघारीमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 4 days ago
 • Rs 22,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • मैतीदेवीमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 4 days ago
 • Rs 13,500/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • इमाडोलमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 4 days ago
 • Rs 12,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • सरस्वतीखेलमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 4 days ago
 • Rs 12,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • भैसेँपाटीमा फ्लाट भाडामा छ !!
 • 4 days ago
 • Rs 14,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • भैसेँपाटीमा फ्लाट भाडामा!!
 • 4 days ago
 • Rs 14,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • नरेफाँटमा कोठा खाली छ !!
 • 5 days ago
 • Rs 10,000/-
 • 9845240931

scooter
House Rent
 • कपनमा सुन्दर घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851249733

scooter
House Sale
 • छेत्रपाती धल्कोमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 2करोड 50लाख/-
 • 9841462855

scooter
House Sale
 • कीर्तिपुरमा आकर्षक जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 19,00,000/- Per Anna/-
 • 9864831908

scooter
House Rent
 • बल्खु आश्रम मार्गमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9808347966

scooter
Land Rent
 • कलंकीमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851194866

scooter
House Rent
 • कुमारीगालमा घर बिक्रीमा छ !
 • 2 months ago
 • Rs 90 lakh/-
 • 9886308835

scooter
House Rent
 • कपनमा सुन्दर घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9843934305

scooter
House Rent
 • कोटेश्वरमा घर भाडामा!!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9842341392

scooter
Land Rent
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9842382995

scooter
Vehicles Sale
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 47,000/-
 • 9823419075

scooter
Home Appliances Sale
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 253/-

scooter
Vehicles Rent
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 504/-

scooter
Home Appliances Rent
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 118/-

scooter
Home Appliances Rent
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 175/-

scooter
Vehicles Sale
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 32,00,000/-
 • 9818746416

scooter
Vehicles Sale
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 13,90000/-
 • 9818245432

scooter
Home Appliances Sale
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 22,000/-
 • 9803382104

scooter
Home Appliances Sale
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotaible/-
 • 9803893610

Recent Properties

scooter
Flats Rent
 • सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !
 • 1 hour ago
 • Rs 12000/-
 • 9819759876

scooter
Rooms Rent
 • कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!
 • 1 hour ago
 • Rs 25,000 (negotiable)/-
 • 014602602

scooter
Flats Rent
 • धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!
 • 4 hours ago
 • Rs 30,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!
 • 4 hours ago
 • Rs 10,000/-
 • 9823815143

scooter
Flats Rent
 • गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!
 • 4 hours ago
 • Rs 18000/-
 • 9841150500

scooter
Rooms Rent
 • चाबहिलमा कोठा भाडामा !!
 • 5 hours ago
 • Rs 12000/-
 • 9808389501

scooter
Rooms Rent
 • कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!
 • 5 hours ago
 • Rs 5000/-
 • 9818540399

scooter
Rooms Rent
 • सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 12500/-
 • 9823244882

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs ९०००/-
 • 9823815143

scooter
Rooms Rent
 • कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9801120874

Didn't find what you are looking for?