Call 9813596507

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

Rs. /


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 year ago
 • Location: a point or extent in space
 • Parking:
काठ्माण्डौ नैकाप नजिक जग्गा बिक्रीमा!!!

काठ्माण्डौ नैकाप नजिक जग्गा बिक्रीमा!!!

Rs. १९ लाख ५० हजार/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 years ago
 • Location: Naikap , Kathmandu
 • Parking:
कीर्तिपुर ट्याङला फाँट नजीक २ कोठाको मिनी फ्ल्याट भाडामा!!

कीर्तिपुर ट्याङला फाँट नजीक २ कोठाको मिनी फ्ल्याट भाडामा!!

Rs. 8,000/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 years ago
 • Location: Kritipur ,Kathmandu
 • Parking:
कलंकी चोक र भाटभटेनी बजार देखि मात्र 5 मिनेट दूरीमा रहेको सिङ्गल कोठा भाडामा!!

कलंकी चोक र भाटभटेनी बजार देखि मात्र 5 मिनेट दूरीमा रहेको सिङ्गल कोठा भाडामा!!

Rs. 4,000/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 2 years ago
 • Location: Kalanki, Kathmandu
 • Parking:
कलंकी चोक नजीक, भाटभटेनी बजार देखि 5 मिनेट दूरीमा सुन्दर फ्ल्याट भाडामा!!

कलंकी चोक नजीक, भाटभटेनी बजार देखि 5 मिनेट दूरीमा सुन्दर फ्ल्याट भाडामा!!

Rs. 14,000/


 • Rooms: 3
 • Posted Date: 2 years ago
 • Location: Kalanki , Kathmandu
 • Parking:
मैत्रीनगरमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!!

मैत्रीनगरमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!!

Rs. 5000/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 2 years ago
 • Location: Matrinagar , Kathmandu
 • Parking:
कलंकी मैत्रीनगरमा रहेको सिङ्गल कोठा!!

कलंकी मैत्रीनगरमा रहेको सिङ्गल कोठा!!

Rs. 5000 ( Negotiable)/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 2 years ago
 • Location: Matrinagar , Kathmandu
 • Parking:
कलंकी नजीक एउटा सिङ्गल कोठा र सँगैको किचेन कोठा भएको २ कोठा भाडामा!!

कलंकी नजीक एउटा सिङ्गल कोठा र सँगैको किचेन कोठा भएको २ कोठा भाडामा!!

Rs. 9,000/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 years ago
 • Location: Kalanki, Kathmandu
 • Parking:
कलंकी भाटभटेनी देखि ५ मिनेट दूरीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

कलंकी भाटभटेनी देखि ५ मिनेट दूरीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

Rs. 5,000/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 2 years ago
 • Location: Kalanki , Kathmandu
 • Parking:
कलंकीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

कलंकीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

Rs. 5,000 ( Negotiable)/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 2 years ago
 • Location: Kalanki, Kathmandu
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
House Sale
 • काठ्माण्डौ मातातिर्थमा नयाँ घर बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs १ करोड १० लाख/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • काठ्माण्डौ थानकोट नजिक सस्तोमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs १० लाख/आना/-
 • 9863847831

scooter
Rooms Rent
 • कलंकीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!
 • 2 years ago
 • Rs 5,000 ( Negotiable)/-
 • 9813596507

scooter
Rooms Rent
 • कलंकी भाटभटेनी बाट मात्र 5 मिनेट दूरीमा दुई कोठा भाडामा!!
 • 2 years ago
 • Rs 9,000/-
 • 9863847831

scooter
Flats Rent
 • कलंकी मैत्रीनगरमा फ्ल्याट भाडामा!!
 • 2 years ago
 • Rs 13 हजारमा/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • काठ्माण्डौ थानकोट नजिक जग्गा बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs २५ लाख/आना/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • नैकाप नजिक घर बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs ९७ लाख/-
 • 9863847831

scooter
Flats Rent
 • कलंकी चोक बाट 5 मिनेट नजीक सुन्दर फ्ल्याट भाडामा!!
 • 2 years ago
 • Rs 18,000/-
 • 9863847831

scooter
Rooms Sale
 • कलंकी चोक देखि 10 मिनेट र कीर्तिपुर ट्याङला देखि 5 मिनेटमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!!
 • 2 years ago
 • Rs 4500/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • थानकोटमा सुन्दर घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 years ago
 • Rs १ करोड ६५ लाख/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • गुर्जुधारामा ३ र ४ आना जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 years ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • थानकोट नजिक जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 years ago
 • Rs १९ लाख ५० हजार प्रती आना ।/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • थानकोट नजिकै जग्गा बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs १९ लाख ५० हजार प्रती आना/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • थानकोट हाईवेमा जोडिएको जग्गा बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs आनाको ३२ लाख/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • काठ्माण्डौ नयाँ बसपार्कमा घर बिक्रीमा !!
 • 2 years ago
 • Rs २ करोड ७५ लाख/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • मैतिदेबीमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 years ago
 • Rs तिन करोड पचास लाख/-
 • 9818388855

scooter
House Sale
 • थानकोटमा घर बिक्रीमा छ!!
 • 2 years ago
 • Rs १ करोड ४५ लाख/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • काठ्माण्डौ नैकाप नजिकै मातातिर्थमा घर बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs १ करोड ४५ लाख/-
 • 9863847831

scooter
Vehicles Sale
 • काठ्माण्डौ नैकाप नजिकै मातातिर्थमा घर बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs 47,000/-
 • 9823419075

scooter
Home Appliances Sale
 • काठ्माण्डौ नैकाप नजिकै मातातिर्थमा घर बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs 253/-

scooter
Vehicles Rent
 • काठ्माण्डौ नैकाप नजिकै मातातिर्थमा घर बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs 504/-

scooter
Home Appliances Rent
 • काठ्माण्डौ नैकाप नजिकै मातातिर्थमा घर बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs 118/-

scooter
Home Appliances Rent
 • काठ्माण्डौ नैकाप नजिकै मातातिर्थमा घर बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs 175/-

scooter
Vehicles Sale
 • काठ्माण्डौ नैकाप नजिकै मातातिर्थमा घर बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs 32,00,000/-
 • 9818746416

scooter
Vehicles Sale
 • काठ्माण्डौ नैकाप नजिकै मातातिर्थमा घर बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs 13,90000/-
 • 9818245432

scooter
Home Appliances Sale
 • काठ्माण्डौ नैकाप नजिकै मातातिर्थमा घर बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs 22,000/-
 • 9803382104

scooter
Home Appliances Sale
 • काठ्माण्डौ नैकाप नजिकै मातातिर्थमा घर बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs Negotaible/-
 • 9803893610

Recent Properties

scooter
Flats Rent
 • 1 year ago
 • Rs /-

scooter
House Sale
 • काठमाण्डौ मातातिर्थ नजिक नयाँ घर बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs १ करोड १५ लाख/-
 • 9857032058

scooter
Land Sale
 • काठ्माण्डौ चन्द्रागीरी न.पा मा प्लटिङ को जग्गा बिक्रीमा !!
 • 2 years ago
 • Rs २० लाख ५० हजार/-
 • 9857032058

scooter
Land Sale
 • काठ्माण्डौ धर्मस्थलीमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs १३ लाख ५० हजार/-
 • 9863847831

scooter
Land Rent
 • काठ्माण्डौ नैकाप नजिक जग्गा बिक्रीमा!!!
 • 2 years ago
 • Rs १९ लाख ५० हजार/-
 • 9863847831

scooter
Rooms Rent
 • कीर्तिपुर ट्याङला फाँट नजीक २ कोठाको मिनी फ्ल्याट भाडामा!!
 • 2 years ago
 • Rs 8,000/-
 • 9813596507

scooter
Rooms Rent
 • कलंकी चोक र भाटभटेनी बजार देखि मात्र 5 मिनेट दूरीमा रहेको सिङ्गल कोठा भाडामा!!
 • 2 years ago
 • Rs 4,000/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • कलङकि बाट दहचोक सुरुङ्गमार्ग जाने बाटोमा जग्गा बिक्रीमा !!!
 • 2 years ago
 • Rs १५ लाख ५० हजार/आना (negotiable)/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • काठ्माण्डौ बालाजु नजिक घर बिक्रीमा!!
 • 2 years ago
 • Rs २ करोड ५ लाख/-
 • 9863847831

scooter
Flats Rent
 • कलंकी चोक नजीक, भाटभटेनी बजार देखि 5 मिनेट दूरीमा सुन्दर फ्ल्याट भाडामा!!
 • 2 years ago
 • Rs 14,000/-
 • 9863847831

Didn't find what you are looking for?