Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 12500/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Samakhusi , Kathmandu
 • Parking:
सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

Rs. ९०००/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Sukedhara ,Kathmandu
 • Parking:
कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!

शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!

Rs. 17000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Shankhamul , Kathmandu
 • Parking:
तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!

तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!

Rs. 5500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Tinkune , Kathmandu
 • Parking:
बानेश्वरमा  कोठा खाली छ !!

बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Baneshwor (3 min from baneshwor main road)
 • Parking:
पेप्सीकोलामा  फ्लाट भाडामा !!

पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 5
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Pepsicola (near to Suncity Apartments)
 • Parking:
कौसलटारमा  फ्लाट भाडामा छ!

कौसलटारमा फ्लाट भाडामा छ!

Rs. 22,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
गल्फुटारमा ठूलो  कोठा भाडामा छ ।

गल्फुटारमा ठूलो कोठा भाडामा छ ।

Rs. 6000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Golfutar ,Kathmandu
 • Parking:
सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!

सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Sukedhara , Kathmandu
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9808738588

scooter
Flats Rent
 • धापासीमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 2 days ago
 • Rs 15,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा छ!
 • 2 days ago
 • Rs 14,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा कोठा खाली छ !!
 • 3 days ago
 • Rs 6000/-
 • 9808738588

scooter
Flats Rent
 • सल्लाघारीमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 3 days ago
 • Rs 22,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • मैतीदेवीमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 3 days ago
 • Rs 13,500/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • इमाडोलमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 3 days ago
 • Rs 12,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • सरस्वतीखेलमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 3 days ago
 • Rs 12,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • भैसेँपाटीमा फ्लाट भाडामा छ !!
 • 3 days ago
 • Rs 14,000/-
 • 9845240931

scooter
House Sale
 • धापाखेलमा घर बिक्रीमा!!
 • 1 month ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9867055779

scooter
Land Sale
 • सानेपामा जग्गा बिक्रीमा !!
 • 1 month ago
 • Rs 13 Lakh per Anna/-
 • 9864831908

scooter
Land Sale
 • भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 1 month ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9861237067

scooter
House Sale
 • सीतापाइलामा घर बिक्रीमा छ !!
 • 1 month ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9841254704

scooter
House Rent
 • पेप्सीकोलामा घर भाडामा छ!!
 • 1 month ago
 • Rs 11500/-
 • 9869795356

scooter
Land Rent
 • साखु गुम्बा छेउमा रहेकोे जग्गा बिक्रीमा !!
 • 1 month ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9860049061

scooter
House Sale
 • मनमैजुमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 1 month ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851229025

scooter
House Sale
 • बनस्थलि चोक बाट माथितिर बोहोराटारमा आकर्सक घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9846045627

scooter
Land Sale
 • सानेपामा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 13 Lakh per Anna/-
 • 9864831908

scooter
Vehicles Rent
 • सानेपामा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negoitable/-
 • 9818365820

scooter
Vehicles Sale
 • सानेपामा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs negoitable/-
 • 981038132

scooter
Vehicles Sale
 • सानेपामा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 93 thousand/-
 • 9812844855

scooter
Vehicles Sale
 • सानेपामा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs negotiable/-
 • 9862797146

scooter
Vehicles Sale
 • सानेपामा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs negotiable/-
 • 9863534416

scooter
Vehicles Sale
 • सानेपामा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 55,000/-
 • 9851216093

scooter
Vehicles Sale
 • सानेपामा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs negotiable/-
 • 9849504616

scooter
Vehicles Sale
 • सानेपामा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9801306031

scooter
Vehicles Sale
 • सानेपामा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9818814129

Recent Properties

scooter
Rooms Rent
 • सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 12500/-
 • 9823244882

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs ९०००/-
 • 9823815143

scooter
Rooms Rent
 • कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 4500/-
 • 9801120874

scooter
Flats Rent
 • शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 day ago
 • Rs 17000/-
 • 9861599384

scooter
Rooms Rent
 • तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 5500/-
 • 9840111330

scooter
Rooms Rent
 • बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9823822967

scooter
Flats Rent
 • पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा !!
 • 2 days ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851044712

scooter
Flats Rent
 • कौसलटारमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 2 days ago
 • Rs 22,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • गल्फुटारमा ठूलो कोठा भाडामा छ ।
 • 2 days ago
 • Rs 6000/-
 • 9808738588

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9808738588

Didn't find what you are looking for?