Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 12500/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Samakhusi , Kathmandu
 • Parking:
सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

Rs. ९०००/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Sukedhara ,Kathmandu
 • Parking:
कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!

शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!

Rs. 17000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Shankhamul , Kathmandu
 • Parking:
तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!

तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!

Rs. 5500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Tinkune , Kathmandu
 • Parking:
बानेश्वरमा  कोठा खाली छ !!

बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Baneshwor (3 min from baneshwor main road)
 • Parking:
पेप्सीकोलामा  फ्लाट भाडामा !!

पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 5
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Pepsicola (near to Suncity Apartments)
 • Parking:
कौसलटारमा  फ्लाट भाडामा छ!

कौसलटारमा फ्लाट भाडामा छ!

Rs. 22,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
गल्फुटारमा ठूलो  कोठा भाडामा छ ।

गल्फुटारमा ठूलो कोठा भाडामा छ ।

Rs. 6000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Golfutar ,Kathmandu
 • Parking:
सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!

सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Sukedhara , Kathmandu
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
Rooms Rent
 • पेप्सीकोलामा एउटा कोठा भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs 5000/-
 • 9823582919

scooter
Flats Rent
 • गौरीघाटमा राम्रो फ्लाट भाडामा छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 22K/-
 • 9803926781

scooter
Flats Rent
 • सुकेधारामा राम्रो फ्लाट भाडामा छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 19000/-
 • 9808738588

scooter
Rooms Rent
 • गौरीघाटमा कोठा खाली छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 15000/-
 • 9841328933

scooter
Flats Rent
 • सामाखुसीमा राम्रो फ्ल्याट भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9863942600

scooter
Rooms Rent
 • घट्टेकुलोमा कोठा भाडामा!!!
 • 1 week ago
 • Rs 5000/-
 • 9801120874

scooter
Rooms Rent
 • शंखमुलमा कोठा भाडामा!!!
 • 1 week ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9803962450

scooter
Flats Rent
 • बाँसबारीमा राम्रो फ्ल्याट भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9803440020

scooter
Rooms Rent
 • रातोपुलमा कोठा खाली छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 7500/-
 • 9801120874

scooter
Land Sale
 • इमाडोलमा जग्गा बिक्रीमा !!
 • 3 months ago
 • Rs 23,00,000 per aana/-
 • 9818816564

scooter
Land Sale
 • बन्सथली खरिबोटमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9886304002

scooter
House Sale
 • काडाघारीको फोर्सपार्कमा घर बिक्रिमा छ।
 • 4 months ago
 • Rs 1 करोड 7 लाख/-
 • 9869327048

scooter
Land Sale
 • कीर्तिपुरमा जग्गा बिक्रीमा छ !
 • 4 months ago
 • Rs 19,50,000 Per Anna/-
 • 9849489623

scooter
House Sale
 • बानियाँटारमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 4 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9823023326

scooter
House Sale
 • काडाघारीमा घर बिक्रीमा !!
 • 4 months ago
 • Rs 1 करोड चालीस लाख/-
 • 9869327048

scooter
Land Sale
 • ललितपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 4 months ago
 • Rs 12 lakh per aana/-
 • 9813963396

scooter
House Rent
 • इमाडोलको घर बिक्रीमा छ !!!
 • 4 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9813579092

scooter
House Sale
 • कपनमा घर बिक्रीमा छ !!!
 • 4 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9869049488

Recent Properties

scooter
Rooms Rent
 • सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 12500/-
 • 9823244882

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs ९०००/-
 • 9823815143

scooter
Rooms Rent
 • कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 4500/-
 • 9801120874

scooter
Flats Rent
 • शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 day ago
 • Rs 17000/-
 • 9861599384

scooter
Rooms Rent
 • तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 5500/-
 • 9840111330

scooter
Rooms Rent
 • बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9823822967

scooter
Flats Rent
 • पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा !!
 • 2 days ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851044712

scooter
Flats Rent
 • कौसलटारमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 2 days ago
 • Rs 22,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • गल्फुटारमा ठूलो कोठा भाडामा छ ।
 • 2 days ago
 • Rs 6000/-
 • 9808738588

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9808738588

Didn't find what you are looking for?