Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !

सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !

Rs. 12000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 hour ago
 • Location: Subidhanagar , Kathmandu
 • Parking:
कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!

कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!

Rs. 25,000 (negotiable)/


 • Rooms: 3
 • Posted Date: 2 hours ago
 • Location: Koteshwor , Kathmandu
 • Parking:
धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!

धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!

Rs. 30,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 4 hours ago
 • Location: Dhapasi , Kathmandu
 • Parking:
कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!

कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!

Rs. 10,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 5 hours ago
 • Location: Baluwakhani ,Kapan
 • Parking:
गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!

गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!

Rs. 18000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 5 hours ago
 • Location: Gongabu , Kathmandu
 • Parking:
चाबहिलमा कोठा भाडामा !!

चाबहिलमा कोठा भाडामा !!

Rs. 12000/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 5 hours ago
 • Location: Chabahil, Kathmandu
 • Parking:
कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!

कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 5000/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 6 hours ago
 • Location: Kalanki , Kathmandu
 • Parking:
सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 12500/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Samakhusi , Kathmandu
 • Parking:
सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

Rs. ९०००/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Sukedhara ,Kathmandu
 • Parking:
कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
Flats Rent
 • टोखामा फ्लाट भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 14,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • पुरानो बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 6300/-
 • 9846913601

scooter
Rooms Rent
 • अनामनगरमा कोठा खाली छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 6500/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • इमाडोलमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs 15,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • पुरानो बानेश्वरमा कोठा भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs 6300/-
 • 9848255763

scooter
Rooms Rent
 • बनस्थलीमा कोठा खाली छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 10,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • नयाँबस्तीमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851034372

scooter
Flats Rent
 • सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs 14000/-
 • 9808738588

scooter
Rooms Rent
 • सोह्रखुट्टेमा कोठा खाली छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 6,000/-
 • 9845240931

scooter
House Rent
 • गोठाटारमा घर बिक्रीमा छ !
 • 3 months ago
 • Rs 1 करोड 50 लाख/-
 • 9869327048

scooter
House Rent
 • कपनमा घर भाडामा छ !
 • 3 months ago
 • Rs 15000/-
 • 9823815143

scooter
House Sale
 • पुरानो ठिमीमा घर बिक्रीमा छ !
 • 3 months ago
 • Rs ८६ लाख/-
 • 98424225675

scooter
Land Sale
 • लामाटारमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9803162518

scooter
House Sale
 • गोठाटारमा घर बिक्रीमा !!
 • 3 months ago
 • Rs 1 करोड 27 लाख/-
 • 9869327048

scooter
House Rent
 • हात्तीबनमा घर बिक्रीमा छ !
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9841389814

scooter
House Rent
 • बानेश्वरमा घर भाडामा छ!!
 • 3 months ago
 • Rs 110000/-
 • 9848578152

scooter
House Sale
 • टिकाथलीमा घर बिक्रीमा छ !
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9861561857

scooter
Land Rent
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9843206923

scooter
Home Appliances Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs 5500/-
 • 9813071975

scooter
Home Appliances Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs 40,000/-
 • 9801908800

scooter
Vehicles Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs Rs. 19,50,000/-
 • 9801188666

scooter
Vehicles Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs Price: Rs. 29,50,000/-
 • 9801021575

scooter
Home Appliances Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs Rs. 45,000/-
 • 9851236467

scooter
Vehicles Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs 11,00,000/-
 • 9616764644

scooter
Home Appliances Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs 25000 (Negotiable)/-
 • 9861035779

scooter
Vehicles Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs 12,50,000/-
 • 9861485537

scooter
Home Appliances Sale
 • भक्तपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 months ago
 • Rs 10000/-
 • 9849319667

Recent Properties

scooter
Flats Rent
 • सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !
 • 1 hour ago
 • Rs 12000/-
 • 9819759876

scooter
Rooms Rent
 • कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!
 • 2 hours ago
 • Rs 25,000 (negotiable)/-
 • 014602602

scooter
Flats Rent
 • धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!
 • 4 hours ago
 • Rs 30,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!
 • 5 hours ago
 • Rs 10,000/-
 • 9823815143

scooter
Flats Rent
 • गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!
 • 5 hours ago
 • Rs 18000/-
 • 9841150500

scooter
Rooms Rent
 • चाबहिलमा कोठा भाडामा !!
 • 5 hours ago
 • Rs 12000/-
 • 9808389501

scooter
Rooms Rent
 • कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!
 • 6 hours ago
 • Rs 5000/-
 • 9818540399

scooter
Rooms Rent
 • सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 12500/-
 • 9823244882

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs ९०००/-
 • 9823815143

scooter
Rooms Rent
 • कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9801120874

Didn't find what you are looking for?