Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !

सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !

Rs. 12000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 hour ago
 • Location: Subidhanagar , Kathmandu
 • Parking:
कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!

कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!

Rs. 25,000 (negotiable)/


 • Rooms: 3
 • Posted Date: 1 hour ago
 • Location: Koteshwor , Kathmandu
 • Parking:
धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!

धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!

Rs. 30,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 3 hours ago
 • Location: Dhapasi , Kathmandu
 • Parking:
कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!

कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!

Rs. 10,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 4 hours ago
 • Location: Baluwakhani ,Kapan
 • Parking:
गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!

गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!

Rs. 18000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 4 hours ago
 • Location: Gongabu , Kathmandu
 • Parking:
चाबहिलमा कोठा भाडामा !!

चाबहिलमा कोठा भाडामा !!

Rs. 12000/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 5 hours ago
 • Location: Chabahil, Kathmandu
 • Parking:
कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!

कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 5000/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 5 hours ago
 • Location: Kalanki , Kathmandu
 • Parking:
सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 12500/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Samakhusi , Kathmandu
 • Parking:
सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

Rs. ९०००/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Sukedhara ,Kathmandu
 • Parking:
कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
Rooms Rent
 • गट्ठाघरमा कोठा खाली छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 3000/-
 • 9801120874

scooter
Flats Rent
 • इमाडोलमा फल्याट खालि छ!
 • 3 months ago
 • Rs 20000/-
 • 9848578152

scooter
Rooms Rent
 • आलोकनगरमा कोठा खालि छ!
 • 3 months ago
 • Rs 14,000/-
 • 9817758825

scooter
Flats Rent
 • नयाँ बानेश्वरको आलोकनगरमा फल्याट खालि छ!
 • 3 months ago
 • Rs २१०००/-
 • 9803926781

scooter
Flats Rent
 • बन्स्थलीमा फल्याट खालि छ!!
 • 3 months ago
 • Rs १३०००/-
 • 9843370503

scooter
Rooms Rent
 • सल्लाघारीमा कोठा खाली छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 4000/-
 • 9861760142

scooter
Rooms Rent
 • लोकन्थलीमा कोठा भाडामा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 4000/-
 • 9801120874

scooter
Flats Rent
 • इमाडोलमा फल्याट खाली छ
 • 3 months ago
 • Rs 20,000/-
 • 9848578152

scooter
Flats Rent
 • कुपोन्डोलमा फल्याट खाली छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 16000/-
 • 9849285714

scooter
Land Sale
 • काठमाडौँ रामकोटमा घडेरीहरु
 • 9 months ago
 • Rs 7 Lakhs Per Aana/-
 • 9849319667

scooter
House Sale
 • ललितपुर टीकाथलीमा घर बिक्रीमा
 • 10 months ago
 • Rs 11000000/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • बानियाँटारमा घडेरी बिक्रीमा
 • 10 months ago
 • Rs 46 Lakhs/-
 • 9851068003

scooter
House Sale
 • काँडाघारी बिरेन्द्रचोकमा घर बिक्रीमा
 • 10 months ago
 • Rs 1,50,00000/-
 • 9869327048

scooter
House Sale
 • घर बिक्रीमा
 • 10 months ago
 • Rs 15500000/-
 • 9869327048

scooter
House Sale
 • House on sale
 • 10 months ago
 • Rs N/A/-
 • 9880253115

Recent Properties

scooter
Flats Rent
 • सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !
 • 1 hour ago
 • Rs 12000/-
 • 9819759876

scooter
Rooms Rent
 • कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!
 • 1 hour ago
 • Rs 25,000 (negotiable)/-
 • 014602602

scooter
Flats Rent
 • धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!
 • 3 hours ago
 • Rs 30,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!
 • 4 hours ago
 • Rs 10,000/-
 • 9823815143

scooter
Flats Rent
 • गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!
 • 4 hours ago
 • Rs 18000/-
 • 9841150500

scooter
Rooms Rent
 • चाबहिलमा कोठा भाडामा !!
 • 5 hours ago
 • Rs 12000/-
 • 9808389501

scooter
Rooms Rent
 • कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!
 • 5 hours ago
 • Rs 5000/-
 • 9818540399

scooter
Rooms Rent
 • सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 12500/-
 • 9823244882

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs ९०००/-
 • 9823815143

scooter
Rooms Rent
 • कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9801120874

Didn't find what you are looking for?