Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 12500/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Samakhusi , Kathmandu
 • Parking:
सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

Rs. ९०००/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Sukedhara ,Kathmandu
 • Parking:
कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!

शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!

Rs. 17000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Shankhamul , Kathmandu
 • Parking:
तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!

तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!

Rs. 5500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Tinkune , Kathmandu
 • Parking:
बानेश्वरमा  कोठा खाली छ !!

बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Baneshwor (3 min from baneshwor main road)
 • Parking:
पेप्सीकोलामा  फ्लाट भाडामा !!

पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 5
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Pepsicola (near to Suncity Apartments)
 • Parking:
कौसलटारमा  फ्लाट भाडामा छ!

कौसलटारमा फ्लाट भाडामा छ!

Rs. 22,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
गल्फुटारमा ठूलो  कोठा भाडामा छ ।

गल्फुटारमा ठूलो कोठा भाडामा छ ।

Rs. 6000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Golfutar ,Kathmandu
 • Parking:
सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!

सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Sukedhara , Kathmandu
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
Flats Rent
 • बन्स्थलीमा फल्याट खाली छ!!
 • 3 months ago
 • Rs 15000/-
 • 9806054717

scooter
Rooms Rent
 • सेतो पुलमा कोठा खाली छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 6000/-
 • 9801120874

scooter
Rooms Rent
 • गट्ठाघरमा कोठा खाली छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 3000/-
 • 9801120874

scooter
Flats Rent
 • इमाडोलमा फल्याट खालि छ!
 • 3 months ago
 • Rs 20000/-
 • 9848578152

scooter
Rooms Rent
 • आलोकनगरमा कोठा खालि छ!
 • 3 months ago
 • Rs 14,000/-
 • 9817758825

scooter
Flats Rent
 • नयाँ बानेश्वरको आलोकनगरमा फल्याट खालि छ!
 • 3 months ago
 • Rs २१०००/-
 • 9803926781

scooter
Flats Rent
 • बन्स्थलीमा फल्याट खालि छ!!
 • 3 months ago
 • Rs १३०००/-
 • 9843370503

scooter
Rooms Rent
 • सल्लाघारीमा कोठा खाली छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 4000/-
 • 9861760142

scooter
Rooms Rent
 • लोकन्थलीमा कोठा भाडामा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 4000/-
 • 9801120874

scooter
House Rent
 • समन्पुर्न फर्निचर सहित घर भाडामा।
 • 9 months ago
 • Rs @1,30,000/-/-
 • 9843413619

scooter
House Sale
 • रिङ्ग रोडमा रहेको नयाँ घर विक्रीमा
 • 9 months ago
 • Rs 2 करोड 5 लाख ( Negotiable)/-
 • 9851239413

scooter
House Sale
 • होटेल बिक्रीमा।
 • 9 months ago
 • Rs 800,000/-
 • 9810100510

scooter
House Sale
 • नया घर बिक्रिमा सुकेधारा र धुम्बाराईमा
 • 9 months ago
 • Rs call for price/-
 • 9823013235

scooter
Land Sale
 • रामकोट मा घडेरी बिक्रि मा ...
 • 9 months ago
 • Rs ४ लाख ५० हजार per aana/-
 • 9818133379

scooter
Land Sale
 • हात्ती गौडा काठमाडौँमा घडेरी बिक्रीमा
 • 9 months ago
 • Rs 55 Lakhs/-
 • 9813175024

scooter
House Sale
 • किर्तिपुरमा नयाँ घर तुरन्तै बिक्रिमा .......
 • 9 months ago
 • Rs Rs. 2,00,00,000/-
 • 9851159913

scooter
House Sale
 • रेस्टुरेन्ट तथा बार बिक्रीमा..........।
 • 9 months ago
 • Rs Rs. 3,00,000/-
 • 9860247811

scooter
House Rent
 • सम्पूर्ण घर भाडामा। .....
 • 9 months ago
 • Rs 50,000/-
 • 9814558894

Recent Properties

scooter
Rooms Rent
 • सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 12500/-
 • 9823244882

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs ९०००/-
 • 9823815143

scooter
Rooms Rent
 • कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 4500/-
 • 9801120874

scooter
Flats Rent
 • शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 day ago
 • Rs 17000/-
 • 9861599384

scooter
Rooms Rent
 • तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 5500/-
 • 9840111330

scooter
Rooms Rent
 • बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9823822967

scooter
Flats Rent
 • पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा !!
 • 2 days ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851044712

scooter
Flats Rent
 • कौसलटारमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 2 days ago
 • Rs 22,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • गल्फुटारमा ठूलो कोठा भाडामा छ ।
 • 2 days ago
 • Rs 6000/-
 • 9808738588

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9808738588

Didn't find what you are looking for?