Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !

सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !

Rs. 12000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 hour ago
 • Location: Subidhanagar , Kathmandu
 • Parking:
कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!

कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!

Rs. 25,000 (negotiable)/


 • Rooms: 3
 • Posted Date: 2 hours ago
 • Location: Koteshwor , Kathmandu
 • Parking:
धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!

धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!

Rs. 30,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 4 hours ago
 • Location: Dhapasi , Kathmandu
 • Parking:
कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!

कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!

Rs. 10,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 4 hours ago
 • Location: Baluwakhani ,Kapan
 • Parking:
गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!

गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!

Rs. 18000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 5 hours ago
 • Location: Gongabu , Kathmandu
 • Parking:
चाबहिलमा कोठा भाडामा !!

चाबहिलमा कोठा भाडामा !!

Rs. 12000/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 5 hours ago
 • Location: Chabahil, Kathmandu
 • Parking:
कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!

कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 5000/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 5 hours ago
 • Location: Kalanki , Kathmandu
 • Parking:
सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 12500/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Samakhusi , Kathmandu
 • Parking:
सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

Rs. ९०००/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Sukedhara ,Kathmandu
 • Parking:
कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
Flats Rent
 • कपन सरस्वतीनगरमा फ्लाट भाडामा!
 • 1 week ago
 • Rs 15000/-
 • 9808738588

scooter
Rooms Rent
 • बत्तिसपुतलीमा कोठा भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 5000/-
 • 9813762702

scooter
Rooms Rent
 • डिल्लीबजारमा कोठा भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 9000/-
 • 9801120874

scooter
Rooms Rent
 • निलोपुलमा कोठा खाली छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 6500/-
 • 6500

scooter
Flats Rent
 • बसुन्धरामा फ्लाट भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 12,500/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • माहाराजगंजमा फ्लाट भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 22,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • सानोठिमीमा फ्लाट भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • रातोपुलमा कोठा खाली छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 7000/-
 • 9848255763

scooter
Flats Rent
 • नयाँ ठिमीमा फ्लाट भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 16,500/-
 • 9845240931

scooter
House Sale
 • कपनमा घर बिक्रीमा !!!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9868443600

scooter
Land Sale
 • धापाखेलमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9803200522

scooter
Land Sale
 • मकलबारीमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 26 lakh per aana/-
 • 9861095955

scooter
Land Sale
 • जोरपाटी शिव चोकमा जग्गा बिक्रीमा छ !
 • 3 months ago
 • Rs 26 lakh per aana/-
 • 9864335061

scooter
House Sale
 • काडाघारी हातिडाडामा दुई तलाको घर बिक्रीमा छ !!!
 • 3 months ago
 • Rs 1 करोड 22 लाख/-
 • 9869327048

scooter
House Sale
 • खुमल्टारमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851010048

scooter
House Rent
 • पुरानो नैकापमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9841810901

scooter
House Rent
 • गुर्जुधारामा घर सुन्दर बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 8500000/-
 • 9865555654

scooter
House Rent
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 1 करोड/-
 • 9869327048

scooter
Vehicles Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 93,000/-
 • 9860810375

scooter
Vehicles Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 2,70,000/-
 • 9851085502

scooter
Vehicles Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 2,600,000/-
 • 9851101427

scooter
Vehicles Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 12,15,000/-
 • 9823733933

scooter
Vehicles Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 2,485,000/-
 • 9844369036

scooter
Home Appliances Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 11000/-
 • 9851209367

scooter
Home Appliances Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9843465346

scooter
Vehicles Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 24,50,000/-
 • 9851197618

scooter
Vehicles Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 52,99,000/-
 • 9801142948

Recent Properties

scooter
Flats Rent
 • सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !
 • 1 hour ago
 • Rs 12000/-
 • 9819759876

scooter
Rooms Rent
 • कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!
 • 2 hours ago
 • Rs 25,000 (negotiable)/-
 • 014602602

scooter
Flats Rent
 • धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!
 • 4 hours ago
 • Rs 30,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!
 • 4 hours ago
 • Rs 10,000/-
 • 9823815143

scooter
Flats Rent
 • गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!
 • 5 hours ago
 • Rs 18000/-
 • 9841150500

scooter
Rooms Rent
 • चाबहिलमा कोठा भाडामा !!
 • 5 hours ago
 • Rs 12000/-
 • 9808389501

scooter
Rooms Rent
 • कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!
 • 5 hours ago
 • Rs 5000/-
 • 9818540399

scooter
Rooms Rent
 • सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 12500/-
 • 9823244882

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs ९०००/-
 • 9823815143

scooter
Rooms Rent
 • कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9801120874

Didn't find what you are looking for?