Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

कलंकीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

कलंकीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

Rs. 5,000 ( Negotiable)/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 1 week ago
 • Location: Kalanki, Kathmandu
 • Parking:
कलंकी भाटभटेनी बाट मात्र 5 मिनेट दूरीमा दुई कोठा भाडामा!!

कलंकी भाटभटेनी बाट मात्र 5 मिनेट दूरीमा दुई कोठा भाडामा!!

Rs. 9,000/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 week ago
 • Location: Kalanki , Kathmandu
 • Parking:
कलंकी मैत्रीनगरमा फ्ल्याट भाडामा!!

कलंकी मैत्रीनगरमा फ्ल्याट भाडामा!!

Rs. 13 हजारमा/


 • Rooms: 4
 • Posted Date: 1 week ago
 • Location: Kalanki ,Kathmandu
 • Parking:
कलंकी चोक बाट 5 मिनेट नजीक सुन्दर फ्ल्याट भाडामा!!

कलंकी चोक बाट 5 मिनेट नजीक सुन्दर फ्ल्याट भाडामा!!

Rs. 18,000/


 • Rooms: 5
 • Posted Date: 2 weeks ago
 • Location: Kalanki , Kathmandu
 • Parking:
नयाँ बानेश्वोरमा अफिसको लागि कोठा भाडामा !!

नयाँ बानेश्वोरमा अफिसको लागि कोठा भाडामा !!

Rs. 16000/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 weeks ago
 • Location: New Baneshwor ,Kathmandu
 • Parking:
नयाँ बानेश्वोरमा अफिसको लागि कोठा भाडामा छ !!

नयाँ बानेश्वोरमा अफिसको लागि कोठा भाडामा छ !!

Rs. 32000/


 • Rooms: 3
 • Posted Date: 2 weeks ago
 • Location: New Baneshowr , Kathmandu
 • Parking:
नयाँ बानेश्वोरमा अफिसको लागि कोठा खाली छ !!

नयाँ बानेश्वोरमा अफिसको लागि कोठा खाली छ !!

Rs. 20000/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 weeks ago
 • Location: New Baneshowor , Kathmandu
 • Parking:
लाजिम्पाटमा फ्लैट खाली छ !!

लाजिम्पाटमा फ्लैट खाली छ !!

Rs. 20k/


 • Rooms: 4
 • Posted Date: 2 weeks ago
 • Location: Lazimpath , Kathmandu
 • Parking:
थानकोटमा जग्गा बिक्रीमा छ !!

थानकोटमा जग्गा बिक्रीमा छ !!

Rs. १६ लाख/आना/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 weeks ago
 • Location: Thankot , Kathmandu
 • Parking:
सुकेधारामा फ्लैट खाली छ !!

सुकेधारामा फ्लैट खाली छ !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 4
 • Posted Date: 2 weeks ago
 • Location: Sukedhara , Kathmandu
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
House Sale
 • नैकाप नजिक घर बिक्रीमा!!
 • 2 weeks ago
 • Rs ९७ लाख/-
 • 9863847831

scooter
Flats Rent
 • कलंकी चोक बाट 5 मिनेट नजीक सुन्दर फ्ल्याट भाडामा!!
 • 2 weeks ago
 • Rs 18,000/-
 • 9863847831

scooter
Rooms Sale
 • कलंकी चोक देखि 10 मिनेट र कीर्तिपुर ट्याङला देखि 5 मिनेटमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!!
 • 2 weeks ago
 • Rs 4500/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • थानकोटमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 2 weeks ago
 • Rs २५ लाख/आना/-
 • 9863847831

scooter
Rooms Rent
 • नयाँ बानेश्वोरमा अफिसको लागि कोठा भाडामा !!
 • 2 weeks ago
 • Rs 16000/-
 • 9863847831

scooter
Rooms Rent
 • नयाँ बानेश्वोरमा अफिसको लागि कोठा भाडामा छ !!
 • 2 weeks ago
 • Rs 32000/-
 • 9863847831

scooter
Rooms Rent
 • नयाँ बानेश्वोरमा अफिसको लागि कोठा खाली छ !!
 • 2 weeks ago
 • Rs 20000/-
 • 9863847831

scooter
Flats Rent
 • लाजिम्पाटमा फ्लैट खाली छ !!
 • 2 weeks ago
 • Rs 20k/-
 • 9863847831

scooter
Land Rent
 • थानकोटमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 weeks ago
 • Rs १६ लाख/आना/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • काठ्माण्डौ थानकोटमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 2 weeks ago
 • Rs २२ लाख ५० हजार/आना/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • थानकोटमा सुन्दर घर बिक्रीमा छ !!
 • 3 weeks ago
 • Rs १ करोड ६५ लाख/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • गुर्जुधारामा ३ र ४ आना जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 3 weeks ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • थानकोट नजिक जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 3 weeks ago
 • Rs १९ लाख ५० हजार प्रती आना ।/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • थानकोट नजिकै जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 weeks ago
 • Rs १९ लाख ५० हजार प्रती आना/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • थानकोट हाईवेमा जोडिएको जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 weeks ago
 • Rs आनाको ३२ लाख/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • काठ्माण्डौ नयाँ बसपार्कमा घर बिक्रीमा !!
 • 3 weeks ago
 • Rs २ करोड ७५ लाख/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • मैतिदेबीमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 3 weeks ago
 • Rs तिन करोड पचास लाख/-
 • 9818388855

scooter
House Sale
 • थानकोटमा घर बिक्रीमा छ!!
 • 4 weeks ago
 • Rs १ करोड ४५ लाख/-
 • 9863847831

scooter
Vehicles Rent
 • थानकोटमा घर बिक्रीमा छ!!
 • 4 weeks ago
 • Rs Negoitable/-
 • 9818365820

scooter
Vehicles Sale
 • थानकोटमा घर बिक्रीमा छ!!
 • 4 weeks ago
 • Rs negoitable/-
 • 981038132

scooter
Vehicles Sale
 • थानकोटमा घर बिक्रीमा छ!!
 • 4 weeks ago
 • Rs 93 thousand/-
 • 9812844855

scooter
Vehicles Sale
 • थानकोटमा घर बिक्रीमा छ!!
 • 4 weeks ago
 • Rs negotiable/-
 • 9862797146

scooter
Vehicles Sale
 • थानकोटमा घर बिक्रीमा छ!!
 • 4 weeks ago
 • Rs negotiable/-
 • 9863534416

scooter
Vehicles Sale
 • थानकोटमा घर बिक्रीमा छ!!
 • 4 weeks ago
 • Rs 55,000/-
 • 9851216093

scooter
Vehicles Sale
 • थानकोटमा घर बिक्रीमा छ!!
 • 4 weeks ago
 • Rs negotiable/-
 • 9849504616

scooter
Vehicles Sale
 • थानकोटमा घर बिक्रीमा छ!!
 • 4 weeks ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9801306031

scooter
Vehicles Sale
 • थानकोटमा घर बिक्रीमा छ!!
 • 4 weeks ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9818814129

Recent Properties

scooter
House Sale
 • काठ्माण्डौ थानकोट नजिक नयाँ घर बिक्रीमा!!
 • 2 days ago
 • Rs १ करोड ९५ लाख (negotiable)/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • मातातिर्थमा सस्तोमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 days ago
 • Rs १ करोड ५ लाख मात्र/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • काठ्माण्डौ चन्द्रागीरी केवलकारको पार्किङ नजिक जग्गा बिक्रीमा!!
 • 3 days ago
 • Rs १३ लाख/आना/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • काठ्माण्डौ मातातिर्थमा नयाँ घर बिक्रीमा!!
 • 1 week ago
 • Rs १ करोड १० लाख/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • काठ्माण्डौ थानकोट नजिक सस्तोमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 1 week ago
 • Rs १० लाख/आना/-
 • 9863847831

scooter
Rooms Rent
 • कलंकीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 5,000 ( Negotiable)/-
 • 9813596507

scooter
Rooms Rent
 • कलंकी भाटभटेनी बाट मात्र 5 मिनेट दूरीमा दुई कोठा भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 9,000/-
 • 9863847831

scooter
Flats Rent
 • कलंकी मैत्रीनगरमा फ्ल्याट भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 13 हजारमा/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • काठ्माण्डौ थानकोट नजिक जग्गा बिक्रीमा!!
 • 1 week ago
 • Rs २५ लाख/आना/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • नैकाप नजिक घर बिक्रीमा!!
 • 2 weeks ago
 • Rs ९७ लाख/-
 • 9863847831

Didn't find what you are looking for?