Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !

सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !

Rs. 12000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 hours ago
 • Location: Subidhanagar , Kathmandu
 • Parking:
कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!

कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!

Rs. 25,000 (negotiable)/


 • Rooms: 3
 • Posted Date: 3 hours ago
 • Location: Koteshwor , Kathmandu
 • Parking:
धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!

धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!

Rs. 30,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 5 hours ago
 • Location: Dhapasi , Kathmandu
 • Parking:
कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!

कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!

Rs. 10,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 6 hours ago
 • Location: Baluwakhani ,Kapan
 • Parking:
गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!

गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!

Rs. 18000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 6 hours ago
 • Location: Gongabu , Kathmandu
 • Parking:
चाबहिलमा कोठा भाडामा !!

चाबहिलमा कोठा भाडामा !!

Rs. 12000/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 6 hours ago
 • Location: Chabahil, Kathmandu
 • Parking:
कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!

कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 5000/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 7 hours ago
 • Location: Kalanki , Kathmandu
 • Parking:
सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 12500/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Samakhusi , Kathmandu
 • Parking:
सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

Rs. ९०००/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Sukedhara ,Kathmandu
 • Parking:
कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
Flats Rent
 • कोटेश्वरमा फ्लाट भाडामा छ !
 • 1 week ago
 • Rs 18000/-
 • 9814421522

scooter
Flats Rent
 • बालकुमारीमा फ्लाट भाडामा छ !
 • 1 week ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9823822967

scooter
Rooms Rent
 • गोंगबुमा एउटा कोठा भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 6500/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • धापासीमा फ्लाट भाडामा छ !
 • 1 week ago
 • Rs 17,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • बसुन्धरामा एउटा कोठा भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 5000/-
 • 9863822034

scooter
Flats Rent
 • बसुन्धरामा राम्रो फ्लाट भाडामा छ !
 • 1 week ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9863822034

scooter
Rooms Rent
 • कोटेश्वरमा एउटा कोठा भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9823582919

scooter
Rooms Rent
 • पेप्सीकोलामा एउटा कोठा भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs 5000/-
 • 9823582919

scooter
Flats Rent
 • गौरीघाटमा राम्रो फ्लाट भाडामा छ !!
 • 2 weeks ago
 • Rs 22K/-
 • 9803926781

scooter
Land Sale
 • इमाडोलमा जग्गा बिक्रीमा !!
 • 3 months ago
 • Rs 23,00,000 per aana/-
 • 9818816564

scooter
Land Sale
 • बन्सथली खरिबोटमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 4 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9886304002

scooter
House Sale
 • काडाघारीको फोर्सपार्कमा घर बिक्रिमा छ।
 • 4 months ago
 • Rs 1 करोड 7 लाख/-
 • 9869327048

scooter
Land Sale
 • कीर्तिपुरमा जग्गा बिक्रीमा छ !
 • 4 months ago
 • Rs 19,50,000 Per Anna/-
 • 9849489623

scooter
House Sale
 • बानियाँटारमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 4 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9823023326

scooter
House Sale
 • काडाघारीमा घर बिक्रीमा !!
 • 4 months ago
 • Rs 1 करोड चालीस लाख/-
 • 9869327048

scooter
Land Sale
 • ललितपुरमा जग्गा बिक्रीमा!!
 • 4 months ago
 • Rs 12 lakh per aana/-
 • 9813963396

scooter
House Rent
 • इमाडोलको घर बिक्रीमा छ !!!
 • 4 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9813579092

scooter
House Sale
 • कपनमा घर बिक्रीमा छ !!!
 • 4 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9869049488

Recent Properties

scooter
Flats Rent
 • सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !
 • 2 hours ago
 • Rs 12000/-
 • 9819759876

scooter
Rooms Rent
 • कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!
 • 3 hours ago
 • Rs 25,000 (negotiable)/-
 • 014602602

scooter
Flats Rent
 • धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!
 • 5 hours ago
 • Rs 30,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!
 • 6 hours ago
 • Rs 10,000/-
 • 9823815143

scooter
Flats Rent
 • गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!
 • 6 hours ago
 • Rs 18000/-
 • 9841150500

scooter
Rooms Rent
 • चाबहिलमा कोठा भाडामा !!
 • 6 hours ago
 • Rs 12000/-
 • 9808389501

scooter
Rooms Rent
 • कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!
 • 7 hours ago
 • Rs 5000/-
 • 9818540399

scooter
Rooms Rent
 • सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 12500/-
 • 9823244882

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs ९०००/-
 • 9823815143

scooter
Rooms Rent
 • कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9801120874

Didn't find what you are looking for?