Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 12500/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Samakhusi , Kathmandu
 • Parking:
सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

Rs. ९०००/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Sukedhara ,Kathmandu
 • Parking:
कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!

शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!

Rs. 17000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Shankhamul , Kathmandu
 • Parking:
तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!

तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!

Rs. 5500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Tinkune , Kathmandu
 • Parking:
बानेश्वरमा  कोठा खाली छ !!

बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Baneshwor (3 min from baneshwor main road)
 • Parking:
पेप्सीकोलामा  फ्लाट भाडामा !!

पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 5
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Pepsicola (near to Suncity Apartments)
 • Parking:
कौसलटारमा  फ्लाट भाडामा छ!

कौसलटारमा फ्लाट भाडामा छ!

Rs. 22,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
गल्फुटारमा ठूलो  कोठा भाडामा छ ।

गल्फुटारमा ठूलो कोठा भाडामा छ ।

Rs. 6000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Golfutar ,Kathmandu
 • Parking:
सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!

सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Sukedhara , Kathmandu
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
Rooms Rent
 • रातोपुलमा कोठा खाली छ !!
 • 6 days ago
 • Rs 7000/-
 • 9848255763

scooter
Flats Rent
 • नयाँ ठिमीमा फ्लाट भाडामा!!
 • 6 days ago
 • Rs 16,500/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • टोखामा फ्लाट भाडामा!!
 • 6 days ago
 • Rs 14,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • पुरानो बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 6300/-
 • 9846913601

scooter
Rooms Rent
 • अनामनगरमा कोठा खाली छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 6500/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • इमाडोलमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs 15,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • पुरानो बानेश्वरमा कोठा भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs 6300/-
 • 9848255763

scooter
Rooms Rent
 • बनस्थलीमा कोठा खाली छ !!
 • 1 week ago
 • Rs 10,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • नयाँबस्तीमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 week ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851034372

scooter
House Sale
 • कपनमा घर बिक्रीमा !!!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9868443600

scooter
Land Sale
 • धापाखेलमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9803200522

scooter
Land Sale
 • मकलबारीमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 26 lakh per aana/-
 • 9861095955

scooter
Land Sale
 • जोरपाटी शिव चोकमा जग्गा बिक्रीमा छ !
 • 3 months ago
 • Rs 26 lakh per aana/-
 • 9864335061

scooter
House Sale
 • काडाघारी हातिडाडामा दुई तलाको घर बिक्रीमा छ !!!
 • 3 months ago
 • Rs 1 करोड 22 लाख/-
 • 9869327048

scooter
House Sale
 • खुमल्टारमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851010048

scooter
House Rent
 • पुरानो नैकापमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9841810901

scooter
House Rent
 • गुर्जुधारामा घर सुन्दर बिक्रीमा छ !!
 • 3 months ago
 • Rs 8500000/-
 • 9865555654

scooter
House Rent
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 1 करोड/-
 • 9869327048

scooter
Vehicles Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 93,000/-
 • 9860810375

scooter
Vehicles Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 2,70,000/-
 • 9851085502

scooter
Vehicles Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 2,600,000/-
 • 9851101427

scooter
Vehicles Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 12,15,000/-
 • 9823733933

scooter
Vehicles Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 2,485,000/-
 • 9844369036

scooter
Home Appliances Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 11000/-
 • 9851209367

scooter
Home Appliances Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9843465346

scooter
Vehicles Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 24,50,000/-
 • 9851197618

scooter
Vehicles Sale
 • काडाघारी फोर्सपार्क नजिकैको घर बिक्रिमा छ!!!
 • 3 months ago
 • Rs 52,99,000/-
 • 9801142948

Recent Properties

scooter
Rooms Rent
 • सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 12500/-
 • 9823244882

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs ९०००/-
 • 9823815143

scooter
Rooms Rent
 • कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 4500/-
 • 9801120874

scooter
Flats Rent
 • शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 day ago
 • Rs 17000/-
 • 9861599384

scooter
Rooms Rent
 • तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 5500/-
 • 9840111330

scooter
Rooms Rent
 • बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9823822967

scooter
Flats Rent
 • पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा !!
 • 2 days ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851044712

scooter
Flats Rent
 • कौसलटारमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 2 days ago
 • Rs 22,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • गल्फुटारमा ठूलो कोठा भाडामा छ ।
 • 2 days ago
 • Rs 6000/-
 • 9808738588

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9808738588

Didn't find what you are looking for?