Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !

सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !

Rs. 12000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 hour ago
 • Location: Subidhanagar , Kathmandu
 • Parking:
कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!

कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!

Rs. 25,000 (negotiable)/


 • Rooms: 3
 • Posted Date: 1 hour ago
 • Location: Koteshwor , Kathmandu
 • Parking:
धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!

धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!

Rs. 30,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 4 hours ago
 • Location: Dhapasi , Kathmandu
 • Parking:
कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!

कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!

Rs. 10,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 4 hours ago
 • Location: Baluwakhani ,Kapan
 • Parking:
गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!

गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!

Rs. 18000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 4 hours ago
 • Location: Gongabu , Kathmandu
 • Parking:
चाबहिलमा कोठा भाडामा !!

चाबहिलमा कोठा भाडामा !!

Rs. 12000/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 5 hours ago
 • Location: Chabahil, Kathmandu
 • Parking:
कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!

कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 5000/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 5 hours ago
 • Location: Kalanki , Kathmandu
 • Parking:
सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 12500/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Samakhusi , Kathmandu
 • Parking:
सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

Rs. ९०००/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Sukedhara ,Kathmandu
 • Parking:
कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
Rooms Rent
 • नयाँ बानेश्वरमा फ्लाट भाडामा!!
 • 5 days ago
 • Rs 12000/-
 • 9803926781

scooter
Flats Rent
 • गट्ठाघरमा कोठा भाडामा!!
 • 5 days ago
 • Rs 5000/-
 • 9848076340

scooter
Rooms Rent
 • जडिबुटीमा कोठा भाडामा!!
 • 5 days ago
 • Rs 8300/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा कोठा भाडामा!!
 • 5 days ago
 • Rs 9000/-
 • 9823244882

scooter
Flats Rent
 • चोभारमा फ्लाट भाडामा!!
 • 5 days ago
 • Rs 15,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • भैसेँपाटीमा फ्लाट भाडामा!!
 • 6 days ago
 • Rs 14,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • कीर्तिपुरमा कोठा भाडामा छ !!
 • 6 days ago
 • Rs 4000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • बौद्धमा फ्लाट भाडामा!
 • 6 days ago
 • Rs 27000/-
 • 9808738588

scooter
Rooms Rent
 • मैतीदेवीमा कोठा खाली छ !!
 • 6 days ago
 • Rs 6500/-
 • 9813762702

scooter
Land Rent
 • थलिमा सस्तो घडेरि बिक्रिमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 28 लाख/-
 • 9849655289

scooter
Land Sale
 • इमाडोलमा सुन्दर जग्गा बिक्रीमा !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9865477686

scooter
House Sale
 • टिकाथलीमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9818140455

scooter
House Rent
 • मकलबारीमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 1 crore 65 lakh/-
 • 9810094258

scooter
House Rent
 • बसुन्धरामा घर भाडामा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9803798128

scooter
House Sale
 • गोठाटार हाइटमा घर बिक्रीमा छ !!!
 • 2 months ago
 • Rs 1 करोड 55 लाख/-
 • 9869327048

scooter
House Sale
 • सल्लाघारीमा घर बिक्रीमा छ !
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9861760142

scooter
House Sale
 • काडाघारीमा घर बिक्रीमा !!!
 • 2 months ago
 • Rs 75 लाख/-
 • 9869327048

scooter
House Rent
 • टोखामा घर बिक्रीमा छ !
 • 2 months ago
 • Rs ८० लाख/-
 • 9851157925

scooter
Vehicles Sale
 • टोखामा घर बिक्रीमा छ !
 • 2 months ago
 • Rs 28,00,000 ,Negotiable/-
 • 9861828673

scooter
Home Appliances Sale
 • टोखामा घर बिक्रीमा छ !
 • 2 months ago
 • Rs 9,000/-
 • 9842993005

scooter
Vehicles Sale
 • टोखामा घर बिक्रीमा छ !
 • 2 months ago
 • Rs 34,00,000 (Negotaible)/-
 • 9817153844

scooter
Home Appliances Sale
 • टोखामा घर बिक्रीमा छ !
 • 2 months ago
 • Rs 35,000/-
 • 9860981372

scooter
Home Appliances Sale
 • टोखामा घर बिक्रीमा छ !
 • 2 months ago
 • Rs 5,000/-
 • 9808266634

scooter
Vehicles Sale
 • टोखामा घर बिक्रीमा छ !
 • 2 months ago
 • Rs 13,75,000/-
 • 9851170119

scooter
Vehicles Sale
 • टोखामा घर बिक्रीमा छ !
 • 2 months ago
 • Rs 199,999/-
 • 9843807196

scooter
Vehicles Sale
 • टोखामा घर बिक्रीमा छ !
 • 2 months ago
 • Rs 875,000/-
 • 9840505744

scooter
Vehicles Sale
 • टोखामा घर बिक्रीमा छ !
 • 2 months ago
 • Rs 1,39,500/-
 • 9849930361

Recent Properties

scooter
Flats Rent
 • सुविधानगरमा फ्लाट खाली छ !
 • 1 hour ago
 • Rs 12000/-
 • 9819759876

scooter
Rooms Rent
 • कोटेश्वरमा अफिसको लागि फ्लाट खाली छ !!
 • 1 hour ago
 • Rs 25,000 (negotiable)/-
 • 014602602

scooter
Flats Rent
 • धापासीमा Furnished फ्लाट भाडामा!!
 • 4 hours ago
 • Rs 30,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • कपन बलुवाखानीमा फ्लाट भाडामा!!
 • 4 hours ago
 • Rs 10,000/-
 • 9823815143

scooter
Flats Rent
 • गोंगबुमा फ्लाट भाडामा !!
 • 4 hours ago
 • Rs 18000/-
 • 9841150500

scooter
Rooms Rent
 • चाबहिलमा कोठा भाडामा !!
 • 5 hours ago
 • Rs 12000/-
 • 9808389501

scooter
Rooms Rent
 • कलंकीमा कोठा भाडामा छ !!
 • 5 hours ago
 • Rs 5000/-
 • 9818540399

scooter
Rooms Rent
 • सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 12500/-
 • 9823244882

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs ९०००/-
 • 9823815143

scooter
Rooms Rent
 • कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9801120874

Didn't find what you are looking for?