Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 12500/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Samakhusi , Kathmandu
 • Parking:
सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!

Rs. ९०००/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Sukedhara ,Kathmandu
 • Parking:
कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!

शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!

Rs. 17000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Shankhamul , Kathmandu
 • Parking:
तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!

तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!

Rs. 5500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Tinkune , Kathmandu
 • Parking:
बानेश्वरमा  कोठा खाली छ !!

बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 1 day ago
 • Location: Baneshwor (3 min from baneshwor main road)
 • Parking:
पेप्सीकोलामा  फ्लाट भाडामा !!

पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms: 5
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Pepsicola (near to Suncity Apartments)
 • Parking:
कौसलटारमा  फ्लाट भाडामा छ!

कौसलटारमा फ्लाट भाडामा छ!

Rs. 22,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Kausaltar , Bhaktapur
 • Parking:
गल्फुटारमा ठूलो  कोठा भाडामा छ ।

गल्फुटारमा ठूलो कोठा भाडामा छ ।

Rs. 6000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Golfutar ,Kathmandu
 • Parking:
सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!

सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Sukedhara , Kathmandu
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
Flats Rent
 • भैसेँपाटीमा फ्लाट भाडामा!!
 • 3 days ago
 • Rs 14,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • नरेफाँटमा कोठा खाली छ !!
 • 4 days ago
 • Rs 10,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • नयाँ बानेश्वरमा फ्लाट भाडामा!!
 • 4 days ago
 • Rs 12000/-
 • 9803926781

scooter
Flats Rent
 • गट्ठाघरमा कोठा भाडामा!!
 • 4 days ago
 • Rs 5000/-
 • 9848076340

scooter
Rooms Rent
 • जडिबुटीमा कोठा भाडामा!!
 • 4 days ago
 • Rs 8300/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा कोठा भाडामा!!
 • 4 days ago
 • Rs 9000/-
 • 9823244882

scooter
Flats Rent
 • चोभारमा फ्लाट भाडामा!!
 • 4 days ago
 • Rs 15,000/-
 • 9845240931

scooter
Flats Rent
 • भैसेँपाटीमा फ्लाट भाडामा!!
 • 5 days ago
 • Rs 14,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • कीर्तिपुरमा कोठा भाडामा छ !!
 • 5 days ago
 • Rs 4000/-
 • 9845240931

scooter
House Rent
 • कपनमा सुन्दर घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851249733

scooter
House Sale
 • छेत्रपाती धल्कोमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 2करोड 50लाख/-
 • 9841462855

scooter
House Sale
 • कीर्तिपुरमा आकर्षक जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 19,00,000/- Per Anna/-
 • 9864831908

scooter
House Rent
 • बल्खु आश्रम मार्गमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9808347966

scooter
Land Rent
 • कलंकीमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851194866

scooter
House Rent
 • कुमारीगालमा घर बिक्रीमा छ !
 • 2 months ago
 • Rs 90 lakh/-
 • 9886308835

scooter
House Rent
 • कपनमा सुन्दर घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9843934305

scooter
House Rent
 • कोटेश्वरमा घर भाडामा!!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9842341392

scooter
Land Rent
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9842382995

scooter
Vehicles Sale
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 47,000/-
 • 9823419075

scooter
Home Appliances Sale
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 253/-

scooter
Vehicles Rent
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 504/-

scooter
Home Appliances Rent
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 118/-

scooter
Home Appliances Rent
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 175/-

scooter
Vehicles Sale
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 32,00,000/-
 • 9818746416

scooter
Vehicles Sale
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 13,90000/-
 • 9818245432

scooter
Home Appliances Sale
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs 22,000/-
 • 9803382104

scooter
Home Appliances Sale
 • बुढानिलकण्ठमा जग्गा बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotaible/-
 • 9803893610

Recent Properties

scooter
Rooms Rent
 • सामाखुसीमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 12500/-
 • 9823244882

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधारामा दुई ओटा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs ९०००/-
 • 9823815143

scooter
Rooms Rent
 • कौसलटारमा कोठा भाडामा छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 4500/-
 • 9801120874

scooter
Flats Rent
 • शंखमुलमा फ्लाट भाडामा !!
 • 1 day ago
 • Rs 17000/-
 • 9861599384

scooter
Rooms Rent
 • तीनकुनेमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs 5500/-
 • 9840111330

scooter
Rooms Rent
 • बानेश्वरमा कोठा खाली छ !!
 • 1 day ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9823822967

scooter
Flats Rent
 • पेप्सीकोलामा फ्लाट भाडामा !!
 • 2 days ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9851044712

scooter
Flats Rent
 • कौसलटारमा फ्लाट भाडामा छ!
 • 2 days ago
 • Rs 22,000/-
 • 9845240931

scooter
Rooms Rent
 • गल्फुटारमा ठूलो कोठा भाडामा छ ।
 • 2 days ago
 • Rs 6000/-
 • 9808738588

scooter
Rooms Rent
 • सुकेधाराबाट भित्र एकताबस्तीमा कोठा खाली छ !!
 • 2 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9808738588

Didn't find what you are looking for?