Call 9813596507

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

काठ्माण्डौ नैकाप नजिक जग्गा बिक्रीमा!!!

काठ्माण्डौ नैकाप नजिक जग्गा बिक्रीमा!!!

Rs. १९ लाख ५० हजार/


  • Rooms:
  • Posted Date: 6 months ago
  • Location: Naikap , Kathmandu
  • Parking:
कीर्तिपुर ट्याङला फाँट नजीक २ कोठाको मिनी फ्ल्याट भाडामा!!

कीर्तिपुर ट्याङला फाँट नजीक २ कोठाको मिनी फ्ल्याट भाडामा!!

Rs. 8,000/


  • Rooms: 2
  • Posted Date: 6 months ago
  • Location: Kritipur ,Kathmandu
  • Parking:
कलंकी चोक र भाटभटेनी बजार देखि मात्र 5 मिनेट दूरीमा रहेको सिङ्गल कोठा भाडामा!!

कलंकी चोक र भाटभटेनी बजार देखि मात्र 5 मिनेट दूरीमा रहेको सिङ्गल कोठा भाडामा!!

Rs. 4,000/


  • Rooms: 1
  • Posted Date: 6 months ago
  • Location: Kalanki, Kathmandu
  • Parking:
कलंकी चोक नजीक, भाटभटेनी बजार देखि 5 मिनेट दूरीमा सुन्दर फ्ल्याट भाडामा!!

कलंकी चोक नजीक, भाटभटेनी बजार देखि 5 मिनेट दूरीमा सुन्दर फ्ल्याट भाडामा!!

Rs. 14,000/


  • Rooms: 3
  • Posted Date: 6 months ago
  • Location: Kalanki , Kathmandu
  • Parking:
मैत्रीनगरमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!!

मैत्रीनगरमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!!

Rs. 5000/


  • Rooms: 1
  • Posted Date: 6 months ago
  • Location: Matrinagar , Kathmandu
  • Parking:
कलंकी मैत्रीनगरमा रहेको सिङ्गल कोठा!!

कलंकी मैत्रीनगरमा रहेको सिङ्गल कोठा!!

Rs. 5000 ( Negotiable)/


  • Rooms: 1
  • Posted Date: 6 months ago
  • Location: Matrinagar , Kathmandu
  • Parking:
कलंकी नजीक एउटा सिङ्गल कोठा र सँगैको किचेन कोठा भएको  २ कोठा भाडामा!!

कलंकी नजीक एउटा सिङ्गल कोठा र सँगैको किचेन कोठा भएको २ कोठा भाडामा!!

Rs. 9,000/


  • Rooms: 2
  • Posted Date: 6 months ago
  • Location: Kalanki, Kathmandu
  • Parking:
कलंकी भाटभटेनी देखि ५ मिनेट दूरीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

कलंकी भाटभटेनी देखि ५ मिनेट दूरीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

Rs. 5,000/


  • Rooms: 1
  • Posted Date: 6 months ago
  • Location: Kalanki , Kathmandu
  • Parking:
कलंकीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

कलंकीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

Rs. 5,000 ( Negotiable)/


  • Rooms: 1
  • Posted Date: 7 months ago
  • Location: Kalanki, Kathmandu
  • Parking:
कलंकी भाटभटेनी बाट मात्र 5 मिनेट दूरीमा दुई कोठा भाडामा!!

कलंकी भाटभटेनी बाट मात्र 5 मिनेट दूरीमा दुई कोठा भाडामा!!

Rs. 9,000/


  • Rooms: 2
  • Posted Date: 7 months ago
  • Location: Kalanki , Kathmandu
  • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
Flats Rent
  • फ्ल्याट् भाडामा।
  • 1 year ago
  • Rs 25000/-
  • 9849908991

scooter
Flats Rent
  • फ़्ल्याट् भाडाको लागी खाली।
  • 1 year ago
  • Rs 17000/-
  • 9863847831

scooter
Rooms Rent
  • विभिन्न ठाउँमा कोठा तथा फ़्ल्याट् खाली।
  • 1 year ago
  • Rs 4500/-
  • 9869795356

scooter
Flats Rent
  • घर भाडामा। ..
  • 1 year ago
  • Rs 60 thousand/-
  • 9848105708

scooter
House Sale
  • नया घर बिक्रिमा सुकेधारा र धुम्बाराईमा
  • 1 year ago
  • Rs call for price/-
  • 9823013235

scooter
Land Sale
  • रामकोट मा घडेरी बिक्रि मा ...
  • 1 year ago
  • Rs ४ लाख ५० हजार per aana/-
  • 9818133379

scooter
Land Sale
  • हात्ती गौडा काठमाडौँमा घडेरी बिक्रीमा
  • 1 year ago
  • Rs 55 Lakhs/-
  • 9813175024

scooter
Rooms Rent
  • विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमका कोठाहरु खाली।
  • 1 year ago
  • Rs 5000/-
  • 9861144673

scooter
Rooms Rent
  • कोठा भाडामा छ।
  • 1 year ago
  • Rs 3500/-
  • 9803862792

Recent Properties

scooter
House Sale
  • काठमाण्डौ मातातिर्थ नजिक नयाँ घर बिक्रीमा!!
  • 6 months ago
  • Rs १ करोड १५ लाख/-
  • 9857032058

scooter
Land Sale
  • काठ्माण्डौ चन्द्रागीरी न.पा मा प्लटिङ को जग्गा बिक्रीमा !!
  • 6 months ago
  • Rs २० लाख ५० हजार/-
  • 9857032058

scooter
Land Sale
  • काठ्माण्डौ धर्मस्थलीमा जग्गा बिक्रीमा!!
  • 6 months ago
  • Rs १३ लाख ५० हजार/-
  • 9863847831

scooter
Land Rent
  • काठ्माण्डौ नैकाप नजिक जग्गा बिक्रीमा!!!
  • 6 months ago
  • Rs १९ लाख ५० हजार/-
  • 9863847831

scooter
Rooms Rent
  • कीर्तिपुर ट्याङला फाँट नजीक २ कोठाको मिनी फ्ल्याट भाडामा!!
  • 6 months ago
  • Rs 8,000/-
  • 9813596507

scooter
Rooms Rent
  • कलंकी चोक र भाटभटेनी बजार देखि मात्र 5 मिनेट दूरीमा रहेको सिङ्गल कोठा भाडामा!!
  • 6 months ago
  • Rs 4,000/-
  • 9863847831

scooter
Land Sale
  • कलङकि बाट दहचोक सुरुङ्गमार्ग जाने बाटोमा जग्गा बिक्रीमा !!!
  • 6 months ago
  • Rs १५ लाख ५० हजार/आना (negotiable)/-
  • 9863847831

scooter
House Sale
  • काठ्माण्डौ बालाजु नजिक घर बिक्रीमा!!
  • 6 months ago
  • Rs २ करोड ५ लाख/-
  • 9863847831

scooter
Flats Rent
  • कलंकी चोक नजीक, भाटभटेनी बजार देखि 5 मिनेट दूरीमा सुन्दर फ्ल्याट भाडामा!!
  • 6 months ago
  • Rs 14,000/-
  • 9863847831

scooter
Rooms Rent
  • मैत्रीनगरमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!!
  • 6 months ago
  • Rs 5000/-
  • 9813596507

Didn't find what you are looking for?