Contact Owner

भाडा (कोठा / फ्लैट / घर)

काठ्माण्डौ गर्जुधारामा ३ आना जग्गा बिक्रीमा ।

काठ्माण्डौ गर्जुधारामा ३ आना जग्गा बिक्रीमा ।

Rs. १६ लाख ५० हजार प्रती आना (Negotiable)/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 days ago
 • Location: Gurjudhara , Kathmandu
 • Parking:
थानकोट खरिबोटमा आकर्षक घर बिक्रीमा!!

थानकोट खरिबोटमा आकर्षक घर बिक्रीमा!!

Rs. २ करोड ३० लाख (Negotiable)/


 • Rooms:
 • Posted Date: 4 days ago
 • Location: Thankot ,Kharibot
 • Parking:
कलंकी चोक तथा भाटभटेनी स्टोर देखि 4 मिनेट दूरीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

कलंकी चोक तथा भाटभटेनी स्टोर देखि 4 मिनेट दूरीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

Rs. 4500/


 • Rooms:
 • Posted Date: 5 days ago
 • Location: Kalanki , Kathmandu
 • Parking:
थानकोट खरिबोट नजिकै सुन्दर घर बिक्रीमा छ !!

थानकोट खरिबोट नजिकै सुन्दर घर बिक्रीमा छ !!

Rs. ९० लाख/


 • Rooms:
 • Posted Date: 1 week ago
 • Location: Thankot , Kathmandu
 • Parking:
कलंकी भाटभटेनीबाट मात्र ५ मिनेट दूरीमा एक किचेन र ठूलो अर्को कोठा खाली छ!!

कलंकी भाटभटेनीबाट मात्र ५ मिनेट दूरीमा एक किचेन र ठूलो अर्को कोठा खाली छ!!

Rs. 7000/


 • Rooms: 2
 • Posted Date: 1 week ago
 • Location: Kalanki , Kathmandu
 • Parking:
कलंकी चोक बाट 5 मिनेट दूरीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

कलंकी चोक बाट 5 मिनेट दूरीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

Rs. 4000/


 • Rooms: 1
 • Posted Date: 1 week ago
 • Location: Kalanki ,Kathmandu
 • Parking:
पेप्सीकोलाको केन्द्रमा, सनसिटी नजीक घर बिक्रीमा छ !!

पेप्सीकोलाको केन्द्रमा, सनसिटी नजीक घर बिक्रीमा छ !!

Rs. 2 करोड 70 लाख ( Negotiable)/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 weeks ago
 • Location: Pepsicola ,Kathmandu
 • Parking:
नरेफाटमामा  फ्ल्याट खाली छ !!

नरेफाटमामा फ्ल्याट खाली छ !!

Rs. Negotiable/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 weeks ago
 • Location: Narephant ,Kathmandu
 • Parking:
ट्याङला फाँट कीर्तिपुर र कलंकी को बिचमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

ट्याङला फाँट कीर्तिपुर र कलंकी को बिचमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!

Rs. 4,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 weeks ago
 • Location: Kritipur ,Kathmandu
 • Parking:
कलंकीबाट बाइकमा नजिकै फ्ल्याट  भाडामा!!

कलंकीबाट बाइकमा नजिकै फ्ल्याट भाडामा!!

Rs. 12,000/


 • Rooms:
 • Posted Date: 2 weeks ago
 • Location: Kalanki , Kathmandu
 • Parking:
जग्गा / घर / फ्लैट / सामान

भाडामा लगाउनुहोस, बेच्नुहोस् |

scooter
House Sale
 • थानकोट चेकपोष्ट बाट दहचोक जाने बाटोमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 1 week ago
 • Rs १ करोड १५ लाख (Negotiable)/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • थानकोट चेकपोष्ट बाट १०० मि. दहचोक जाने बाटोमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 1 week ago
 • Rs १ करोड ६० लाख (Negotiable)/-
 • 9863847831

scooter
Rooms Rent
 • कलंकी भाटभटेनीबाट मात्र ५ मिनेट दूरीमा एक किचेन र ठूलो अर्को कोठा खाली छ!!
 • 1 week ago
 • Rs 7000/-
 • 9813596507

scooter
Rooms Rent
 • कलंकी चोक बाट 5 मिनेट दूरीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!
 • 1 week ago
 • Rs 4000/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • नैकाप नजीक सुन्दर घडेरी बिक्रीमा छ !!
 • 1 week ago
 • Rs १५ लाख ५०हजार प्रती आना/-
 • 9863847831

scooter
House Rent
 • पेप्सीकोलाको केन्द्रमा, सनसिटी नजीक घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 weeks ago
 • Rs 2 करोड 70 लाख ( Negotiable)/-
 • 9813596507

scooter
Flats Rent
 • नरेफाटमामा फ्ल्याट खाली छ !!
 • 2 weeks ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9813596507

scooter
Rooms Rent
 • ट्याङला फाँट कीर्तिपुर र कलंकी को बिचमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!
 • 2 weeks ago
 • Rs 4,000/-
 • 9813596507

scooter
Flats Rent
 • कलंकीबाट बाइकमा नजिकै फ्ल्याट भाडामा!!
 • 2 weeks ago
 • Rs 12,000/-
 • 9813596507

scooter
House Sale
 • थानकोट चेकपोष्ट बाट १०० मि. दहचोक जाने बाटोमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 1 week ago
 • Rs १ करोड ६० लाख (Negotiable)/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • नैकाप नजीक सुन्दर घडेरी बिक्रीमा छ !!
 • 1 week ago
 • Rs १५ लाख ५०हजार प्रती आना/-
 • 9863847831

scooter
House Rent
 • पेप्सीकोलाको केन्द्रमा, सनसिटी नजीक घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 weeks ago
 • Rs 2 करोड 70 लाख ( Negotiable)/-
 • 9813596507

scooter
House Rent
 • नैकाप चोकमा सुन्दर घर बिक्रीमा!!
 • 1 month ago
 • Rs 1 करोड 60 लाख/-
 • 9813596507

scooter
House Rent
 • बासबारीमा घर भाडामा छ
 • 1 month ago
 • Rs 60000/-
 • 9808738588

scooter
House Rent
 • बसुन्धरामा घर भाडामा !!
 • 1 month ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9808877600

scooter
House Sale
 • काडाघारीमा नया घर बिक्रीमा !!
 • 1 month ago
 • Rs 1 करोड 22 लाख/-
 • 9813459824

scooter
House Sale
 • कपन आकासेधारामा घर बिक्रीमा छ !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9845670686

scooter
House Rent
 • कुमारीगालमा घर भाडामा !!
 • 2 months ago
 • Rs 20000/-
 • 9851038709

scooter
Vehicles Rent
 • कुमारीगालमा घर भाडामा !!
 • 2 months ago
 • Rs Negoitable/-
 • 9818365820

scooter
Vehicles Sale
 • कुमारीगालमा घर भाडामा !!
 • 2 months ago
 • Rs negoitable/-
 • 981038132

scooter
Vehicles Sale
 • कुमारीगालमा घर भाडामा !!
 • 2 months ago
 • Rs 93 thousand/-
 • 9812844855

scooter
Vehicles Sale
 • कुमारीगालमा घर भाडामा !!
 • 2 months ago
 • Rs negotiable/-
 • 9862797146

scooter
Vehicles Sale
 • कुमारीगालमा घर भाडामा !!
 • 2 months ago
 • Rs negotiable/-
 • 9863534416

scooter
Vehicles Sale
 • कुमारीगालमा घर भाडामा !!
 • 2 months ago
 • Rs 55,000/-
 • 9851216093

scooter
Vehicles Sale
 • कुमारीगालमा घर भाडामा !!
 • 2 months ago
 • Rs negotiable/-
 • 9849504616

scooter
Vehicles Sale
 • कुमारीगालमा घर भाडामा !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9801306031

scooter
Vehicles Sale
 • कुमारीगालमा घर भाडामा !!
 • 2 months ago
 • Rs Negotiable/-
 • 9818814129

Recent Properties

scooter
Land Rent
 • काठ्माण्डौ गर्जुधारामा ३ आना जग्गा बिक्रीमा ।
 • 2 days ago
 • Rs १६ लाख ५० हजार प्रती आना (Negotiable)/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • थानकोटमा आधुनिक डिजाईन मा बनेको घर बिक्रीमा!!
 • 4 days ago
 • Rs २ करोड ७० लाख (negotiable)/-
 • 9863847831

scooter
House Rent
 • थानकोट खरिबोटमा आकर्षक घर बिक्रीमा!!
 • 4 days ago
 • Rs २ करोड ३० लाख (Negotiable)/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • थानकोटमा नजिकै सस्तोमा घर बिक्रीमा!!
 • 5 days ago
 • Rs ८२लाख (Negotiable)/-
 • 9863847831

scooter
Rooms Rent
 • कलंकी चोक तथा भाटभटेनी स्टोर देखि 4 मिनेट दूरीमा सिङ्गल कोठा भाडामा!!
 • 5 days ago
 • Rs 4500/-
 • 9863847831

scooter
Land Sale
 • दहचोक सुरुङ्गमार्ग नजिकै आकर्षक घडेरी बिक्रिमा ।
 • 1 week ago
 • Rs रु १५ लाख प्रति आना/-
 • 9863847831

scooter
House Rent
 • थानकोट खरिबोट नजिकै सुन्दर घर बिक्रीमा छ !!
 • 1 week ago
 • Rs ९० लाख/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • नयाँबसपार्क नजिकै आकर्षक घर बिक्रीमा छ !!
 • 1 week ago
 • Rs १ करोड ७५ लाख (Negotiable)/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • थानकोट चेकपोष्ट बाट हाईभिजन कोलोनी जाने बाटोमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 1 week ago
 • Rs १ करोड ४० लाख/-
 • 9863847831

scooter
House Sale
 • थानकोट चेकपोष्ट बाट दहचोक जाने बाटोमा घर बिक्रीमा छ !!
 • 1 week ago
 • Rs १ करोड १५ लाख (Negotiable)/-
 • 9863847831

Didn't find what you are looking for?